Chương trình khuyến mại

Hỗ trợ trực tuyến
0436342353
jikovietnam@vnn.vn
Tin nóng
05/07/2014
Các hiện tượng và cách xử lý bếp gas
04/04/2014
Khuyến mại bếp từ Jiko
10/09/2012
Chọn vòi nước và bồn rửa bát phù hợp
10/09/2012
Chăm sóc máy hút khói khử mùi
10/09/2012
Hướng dẫn cách sử dụng bếp gas âm
This text will be replaced
   Danh mục sản phẩm> Bếp> Bếp ga âm>
Bếp gas âm Jiko
Bếp gas âm Jiko Còn hàng

ThiÕt kÕ m¬Ý nhÊt, kiÓu d¸ng sang träng víi pÐp h©m tiÖn dông khi ®un, s¾c ë chÕ ®é löa nhá

- 02 lß nÊu tiÕt kiÖm gas tíi 20%

- kiÒng gang siªu bÒn

-  M©m chia löa b»ng ®ång thÕ hÖ míi

- MÆt kÝnh chÞu lùc, chÞu nhiÖt

- HÖ thèng ®¸nh löa IC tù ®éng

- HÖ thèng c¶m øng tù ®éng ng¾t gas sau 7 gi©y

- KÝch th­íc 750 x 450 x 100mm.

- KÝch th­íc khoÐt ®¸ 680 x 370mm

Giá: Liên hệ

WEBSITE:JIKO.COM.VN
Địa chỉ: Số 20 nhà vườn, khu đô thị Vĩnh Hoàng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 0436342353
Fax: 04.36343627
Email: jikovietnam@vnn.vn


Sản phẩm thích hợp cho:

Bếp ga âm
bếp gas âm JK 772 G
bếp gas âm JK 772 G
Giá: Liên hệ
Giá KM: 00 VND
bếp gas âm JK 772 GS
bếp gas âm JK 772 GS
Giá: Liên hệ
Giá KM: 00 VND
Bếp gas âm Jiko 782G
Bếp gas âm Jiko 782G
Giá: Liên hệ
Giá KM: 00 VND
Bếp gas âm Jiko JK 752GS
Bếp gas âm Jiko JK 752GS
Giá: Liên hệ
Giá KM: 00 VND
Bếp gas âm Jiko JK 792G
Bếp gas âm Jiko JK 792G
Giá: Liên hệ
Giá KM: 00 VND
Bếp gas âm Jiko JK 782GS
Bếp gas âm Jiko JK 782GS
Giá: Liên hệ
Giá KM: 00 VND
Bếp gas âm Jiko JK 753G
Bếp gas âm Jiko JK 753G
Giá: Liên hệ
Giá KM: 00 VND
Bếp gas âm Jiko JK 752G
Bếp gas âm Jiko JK 752G
Giá: Liên hệ
Giá KM: 00 VND
Bếp gas âm Jiko JK 622G
Bếp gas âm Jiko  JK 622G
Giá: Liên hệ
Giá KM: 00 VND